Цени

Цена на човек – 12 лв.

За повече дни – договаряне.